Smazzate e Frequenze / A Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 89 - Feb 26, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
board  1    Nord    nessuno
  Q 9 5 3 2
  Q 10
  A Q 5 4
  K 3
  A K J
  8 6 4 3
  K 10 9 6
  A 7
  6 4
  9 7 2
  8 3 2
  J 10 5 4 2
  10 8 7
  A K J 5
  J 7
  Q 9 8 6
Analisi
n e s o
NT 2 - 3 -
4 - 4 -
2 - 3 -
1 - 1 -
2 - 2 -
par n/s:4 (420)
board  1, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  170 1 4.00 66.67 2.00 33.33
3  140 2 1.00 16.67 5.00 83.33
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CRIFO' AN - LIGUORI BI  INGLISA MA - VANNELLI LU 5 x -4 o 5 800 6.00 0.00 
2 4 4 7  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  ABISSO EM - ALLODI PI 3 = n 2 140 1.00 5.00 
3 3 8 5  PETA GR - RIBECHI GI  CERVONE DA - MUROLO RI 3 +1 n 2 170 4.00 2.00 
5 2 6 3  AIAZZI RO - AIAZZI ST  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 3 = n 9 140 1.00 5.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  10 6 5 4
  5
  A J 9 8 3
  9 8 5
  K J 8 7 3
  Q 9 8
  6 4
  K 10 6
  A Q
  7 6 4 3
  10 7 5
  A Q J 7
  9 2
  A K J 10 2
  K Q 2
  4 3 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 2 - 2
- - - -
2 - 2 -
- 2 - 2
par e/o:2 (110)
board  2, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -120  1 6.00 100.00 0.00 0.00
2 -140  1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -170  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -210  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CRIFO' AN - LIGUORI BI  INGLISA MA - VANNELLI LU 1 NT +4 e A -210 0.00 6.00 
2 4 4 7  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  ABISSO EM - ALLODI PI 2 +1 o 5 -140 4.00 2.00 
3 3 8 5  PETA GR - RIBECHI GI  CERVONE DA - MUROLO RI 2 +2 o 5 -170 2.00 4.00 
5 2 6 3  AIAZZI RO - AIAZZI ST  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 1 NT +1 e K -120 6.00 0.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  7 6 5
  10 3 2
  K 9
  A Q 7 5 4
  4 2
  Q J 9 8 5
  6 5 4 2
  J 6
  A Q 9 8 3
  7 6
  A 10 7
  10 9 3
  K J 10
  A K 4
  Q J 8 3
  K 8 2
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
3 - 3 -
2 - 2 -
4 - 4 -
5 - 5 -
par n/s:5SA (460)
board  3, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  430 1 4.00 66.67 2.00 33.33
3  400 1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -100  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CRIFO' AN - LIGUORI BI  INGLISA MA - VANNELLI LU 3 NT +1 s Q 430 4.00 2.00 
2 4 4 7  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  ABISSO EM - ALLODI PI 3 NT -2 s Q -100 0.00 6.00 
3 3 8 5  PETA GR - RIBECHI GI  CERVONE DA - MUROLO RI 3 NT = s Q 400 2.00 4.00 
5 2 6 3  AIAZZI RO - AIAZZI ST  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 3 NT +2 s 5 460 6.00 0.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  A 10 8 7
  6 3
  A 6 5 4
  A 7 4
  K J
  K Q 8 5 4
  K 10 2
  J 9 2
  Q 9 6
  A
  9 8 7 3
  K Q 8 6 3
  5 4 3 2
  J 10 9 7 2
  Q J
  10 5
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
1 - 1 -
- 1 - 1
- 3 - 3
- 2 - 3
par e:2SA (120)
board  4, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2 -110  1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -130  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -150  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 5  CRIFO' AN - LIGUORI BI  CERVONE DA - MUROLO RI 2 NT +1 e 4 -150 0.00 6.00 
3 4 6 4  AIAZZI RO - AIAZZI ST  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 4 -3 o 6 300 6.00 0.00 
4 3 7 3  ABISSO EM - ALLODI PI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 3 = o 6 -110 4.00 2.00 
6 2 2 8  INGLISA MA - VANNELLI LU  PETA GR - RIBECHI GI 3 +1 o A -130 2.00 4.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  10 4 3
  K
  K 10
  A K J 10 9 87
  A J 5 2
  10 5
  J 9 8 6
  6 5 4
  Q 8 7 6
  A 8 7 2
  A 7 3 2
  3
  K 9
  Q J 9 6 4 3
  Q 5 4
  Q 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 2
2 - 2 -
- 3 - 3
3 - 3 -
par e/o:3x-1 (100)
board  5, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  130 1 4.00 66.67 2.00 33.33
3  110 1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -200  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 5  CRIFO' AN - LIGUORI BI  CERVONE DA - MUROLO RI 3 +1 n 6 130 4.00 2.00 
3 4 6 4  AIAZZI RO - AIAZZI ST  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 3 = n 8 110 2.00 4.00 
4 3 7 3  ABISSO EM - ALLODI PI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 4 = s A 620 6.00 0.00 
6 2 2 8  INGLISA MA - VANNELLI LU  PETA GR - RIBECHI GI 4 -2 s 9 -200 0.00 6.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  J 9 8 7 4
  Q 4
  K 5
  K 10 9 7
  Q 10
  A 10 9 8 3
  A 10 3
  Q 6 3
  K 6 3 2
  J 6 5 2
  J 6 4
  A 5
  A 5
  K 7
  Q 9 8 7 2
  J 8 4 2
Analisi
n e s o
NT - 1 - 2
- - 1 -
- 3 - 3
1 - 1 -
2 - 2 -
par e/o:3 (140)
board  6, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -140  4 3.00 50.00 3.00 50.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 5  CRIFO' AN - LIGUORI BI  CERVONE DA - MUROLO RI 3 = o 7 -140 3.00 3.00 
3 4 6 4  AIAZZI RO - AIAZZI ST  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 3 = o 9 -140 3.00 3.00 
4 3 7 3  ABISSO EM - ALLODI PI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 3 = o 4 -140 3.00 3.00 
6 2 2 8  INGLISA MA - VANNELLI LU  PETA GR - RIBECHI GI 3 = o K -140 3.00 3.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  6 5
  K 9 7 6 2
  K Q 8 6 3
  8
  K 8 7
  Q J 4
  A J 2
  K 6 5 4
  Q 10 4 3
  10 8 3
  9 4
  Q 10 3 2
  A J 9 2
  A 5
  10 7 5
  A J 9 7
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
2 - 2 -
4 - 4 -
5 - 5 -
1 - 1 -
par n:4 (620)
board  7, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  200 1 4.00 66.67 2.00 33.33
3  180 1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -100  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 3  CRIFO' AN - LIGUORI BI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 3 -1 n 3 -100 0.00 6.00 
4 4 2 6  INGLISA MA - VANNELLI LU  AIAZZI RO - AIAZZI ST 1 NT +3 s 4 180 2.00 4.00 
5 3 4 8  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  PETA GR - RIBECHI GI 2 -2 e A 200 4.00 2.00 
7 2 5 7  CERVONE DA - MUROLO RI  ABISSO EM - ALLODI PI 2 -3 o 8 300 6.00 0.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  K 7 3
  K 9 7 4
  10 7 3 2
  Q 10
  Q 10 8 5
  A J 10
  Q
  A K 6 5 2
  A 6 2
  Q 8 6 2
  6
  9 8 7 4 3
  J 9 4
  5 3
  A K J 9 8 54
  J
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 3 - 3
- 3 - 3
3 - 3 -
- 4 - 4
par n/s:4x-1 (100)
board  8, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -300  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -500  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 3  CRIFO' AN - LIGUORI BI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 5 -1 o 3 50 6.00 0.00 
4 4 2 6  INGLISA MA - VANNELLI LU  AIAZZI RO - AIAZZI ST 5 -2 s A -100 4.00 2.00 
5 3 4 8  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  PETA GR - RIBECHI GI 5 x -3 s A -500 0.00 6.00 
7 2 5 7  CERVONE DA - MUROLO RI  ABISSO EM - ALLODI PI 4 x -2 s A -300 2.00 4.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  J 4 2
  10 9
  A J 2
  Q J 9 7 6
  A 7 5 3
  Q
  K Q 10 9 7 5
  4 3
  K Q 10 8
  A K 6 5 4 3
 
  A K 5
  9 6
  J 8 7 2
  8 6 4 3
  10 8 2
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 7 - 7
- 6 - 6
- 5 - 5
- 2 - 3
par e/o:7 (2210)
board  9, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2 -650  1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -680  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -1460  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 3  CRIFO' AN - LIGUORI BI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 6 +1 o A -1460 0.00 6.00 
4 4 2 6  INGLISA MA - VANNELLI LU  AIAZZI RO - AIAZZI ST 4 +2 o Q -680 2.00 4.00 
5 3 4 8  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  PETA GR - RIBECHI GI 5 = e 6 -650 4.00 2.00 
7 2 5 7  CERVONE DA - MUROLO RI  ABISSO EM - ALLODI PI 6 -1 e 6 100 6.00 0.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  Q J 10 9 5 2
  J 10 7
  A 4
  9 3
  A 8 4
  K 8 6 5 3
  10 3
  A 8 7
  3
  A Q 2
  K Q 5 2
  Q 10 6 5 4
  K 7 6
  9 4
  J 9 8 7 6
  K J 2
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 4 - 4
- 2 - 2
- 5 - 5
par e:4 (620)
board  10, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  100 2 3.00 50.00 3.00 50.00
3 -100  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 3 -1 n 2 -100 0.00 6.00 
4 1 1 8  CRIFO' AN - LIGUORI BI  PETA GR - RIBECHI GI 4 -1 o Q 100 3.00 3.00 
5 4 5 2  CERVONE DA - MUROLO RI  INGLISA MA - VANNELLI LU 3 NT -2 o Q 200 6.00 0.00 
6 3 6 7  AIAZZI RO - AIAZZI ST  ABISSO EM - ALLODI PI 4 -1 o Q 100 3.00 3.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  K 8 6
  A K
  J 8 6
  K J 10 9 3
  Q 10 4 3
  J 10 8 7 4
  Q 7
  7 5
  A 9 7
  Q 9 5 2
  A 10 9 5
  A 2
  J 5 2
  6 3
  K 4 3 2
  Q 8 6 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 2
- 2 - 2
- 1 - 1
2 - 2 -
par n/s:2SAx-1 (100)
board  11, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  120 1 4.00 66.67 2.00 33.33
3  50 1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -140  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 1 NT +2 n 9 150 6.00 0.00 
4 1 1 8  CRIFO' AN - LIGUORI BI  PETA GR - RIBECHI GI 1 NT +1 n 2 120 4.00 2.00 
5 4 5 2  CERVONE DA - MUROLO RI  INGLISA MA - VANNELLI LU 3 = e 4 -140 0.00 6.00 
6 3 6 7  AIAZZI RO - AIAZZI ST  ABISSO EM - ALLODI PI 3 -1 o J 50 2.00 4.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  10 4 3 2
  Q 5
  6 3
  J 10 8 6 4
  A K Q 6 5
  A J 10 9 3
  A 9
  Q
  J 9 7
  K 7 6 4
  8 7 5 4
  A 9
  8
  8 2
  K Q J 10 2
  K 7 5 3 2
Analisi
n e s o
NT - 6 - 6
- 6 - 6
- 6 - 6
- 2 - 2
2 - 2 -
par e/o:6SA (990)
board  12, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2 -450  1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -480  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -980  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 4 +2 o 6 -480 2.00 4.00 
4 1 1 8  CRIFO' AN - LIGUORI BI  PETA GR - RIBECHI GI 4 +1 o 6 -450 4.00 2.00 
5 4 5 2  CERVONE DA - MUROLO RI  INGLISA MA - VANNELLI LU 6 = o 6 -980 0.00 6.00 
6 3 6 7  AIAZZI RO - AIAZZI ST  ABISSO EM - ALLODI PI 6 -1 o 6 50 6.00 0.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  4 3 2
 
  K 10 6 5 3
  J 9 6 4 2
  J 9
  10 9 5 4
  A J 9 7
  A 7 5
  10 8 7 6 5
  A K 8 6 3 2
  Q 8
 
  A K Q
  Q J 7
  4 2
  K Q 10 8 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 1 - 1
- 4 - 4
1 - 1 -
5 - 5 -
par e/o:5x-1 (200)
board  13, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 4.00 66.67 2.00 33.33
3  120 1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -200  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 8 6  PETA GR - RIBECHI GI  AIAZZI RO - AIAZZI ST 5 = n A 600 6.00 0.00 
5 1 1 7  CRIFO' AN - LIGUORI BI  ABISSO EM - ALLODI PI 4 -2 n A -200 0.00 6.00 
6 4 3 5  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  CERVONE DA - MUROLO RI 4 +1 s 9 150 4.00 2.00 
7 3 2 4  INGLISA MA - VANNELLI LU  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 1 NT +1 s 10 120 2.00 4.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  J 6 4 2
  K J 9 2
  K Q 9 7 5
 
  8 5
  A Q 10 7 5
  A 8 4 3
  5 3
  A K 9 7
  3
  10 2
  Q 10 9 8 6 4
  Q 10 3
  8 6 4
  J 6
  A K J 7 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
1 - 1 -
- - - -
- 1 - 2
par o:3x-1 (100)
board  14, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -50  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -300  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 8 6  PETA GR - RIBECHI GI  AIAZZI RO - AIAZZI ST 2 x -2 n 3 -300 0.00 6.00 
5 1 1 7  CRIFO' AN - LIGUORI BI  ABISSO EM - ALLODI PI 2 x -3 o K 500 6.00 0.00 
6 4 3 5  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  CERVONE DA - MUROLO RI 3 x -1 e J 100 4.00 2.00 
7 3 2 4  INGLISA MA - VANNELLI LU  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 2 -1 n A -50 2.00 4.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  10 6 4
  J 8 5 3
  A Q J 9 8
  2
  J 9 7
  10 4 2
  K 7
  A Q 7 5 3
  A 3 2
  A K 7 6
  5 3
  10 9 8 6
  K Q 8 5
  Q 9
  10 6 4 2
  K J 4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
1 - 1 -
- 1 - 1
3 - 3 -
- 3 - 2
par e/o:3SAx-1 (100)
board  15, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2 0 2 3.00 50.00 3.00 50.00
3 -100  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 8 6  PETA GR - RIBECHI GI  AIAZZI RO - AIAZZI ST PASS - -- 0 3.00 3.00 
5 1 1 7  CRIFO' AN - LIGUORI BI  ABISSO EM - ALLODI PI PASS - -- 0 3.00 3.00 
6 4 3 5  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  CERVONE DA - MUROLO RI 3 -1 n A -100 0.00 6.00 
7 3 2 4  INGLISA MA - VANNELLI LU  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 4 -2 e 6 100 6.00 0.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  K 5
  Q 10 9 6 3
  K 4
  A K 10 6
  A 10 9 8 4
  5
  8 3
  Q J 8 4 3
  Q 3
  A K J 8 4
  A Q 10 7
  9 5
  J 7 6 2
  7 2
  J 9 6 5 2
  7 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 3 - 3
- 1 - 2
- 1 - 1
- 3 - 3
par e/o:3 (140)
board  16, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  100 2 3.00 50.00 3.00 50.00
3 -120  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CERVONE DA - MUROLO RI  AIAZZI RO - AIAZZI ST 2 -1 e 7 100 3.00 3.00 
3 2 7 2  ABISSO EM - ALLODI PI  INGLISA MA - VANNELLI LU 2 NT = e 7 -120 0.00 6.00 
6 1 1 4  CRIFO' AN - LIGUORI BI  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 2 -1 e 7 100 3.00 3.00 
7 4 8 3  PETA GR - RIBECHI GI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 3 -2 e 7 200 6.00 0.00 

board  17    Nord    nessuno click qui per scelta board
  A K Q 10 2
  7 4
  9 7
  A 10 7 3
  9 7 6 3
  A 8 5 3 2
  K 4 2
  Q
  J 8 5
  K Q J 6
  A 10 6
  8 6 2
  4
  10 9
  Q J 8 5 3
  K J 9 5 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
3 - 3 -
- 2 - 2
2 - 2 -
3 - 3 -
par n/s:3 (140)
board  17, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -50  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -140  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CERVONE DA - MUROLO RI  AIAZZI RO - AIAZZI ST 3 -1 o A 50 4.00 2.00 
3 2 7 2  ABISSO EM - ALLODI PI  INGLISA MA - VANNELLI LU 4 -2 o A 100 6.00 0.00 
6 1 1 4  CRIFO' AN - LIGUORI BI  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 4 -1 n K -50 2.00 4.00 
7 4 8 3  PETA GR - RIBECHI GI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 2 +1 o 9 -140 0.00 6.00 

board  18    Est    NSvul click qui per scelta board
  Q 10 3
  10 3
  Q 9 8 5
  9 7 5 3
  K 9 7 5 2
  A Q
  J
  A K Q J 6
  A 8
  7 6 2
  A 10 7 6 4
  10 4 2
  J 6 4
  K J 9 8 5 4
  K 3 2
  8
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 6 - 6
- 2 - 2
- 4 - 4
- 7 - 7
par e/o:7 (1440)
board  18, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -150  1 6.00 100.00 0.00 0.00
2 -190  1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -200  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -230  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CERVONE DA - MUROLO RI  AIAZZI RO - AIAZZI ST 2 +3 o 10 -200 2.00 4.00 
3 2 7 2  ABISSO EM - ALLODI PI  INGLISA MA - VANNELLI LU 2 +4 o 10 -230 0.00 6.00 
6 1 1 4  CRIFO' AN - LIGUORI BI  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA 3 +2 o 10 -150 6.00 0.00 
7 4 8 3  PETA GR - RIBECHI GI  FIORI LO - LATTUNEDDU VI 4 +3 o 10 -190 4.00 2.00 

board  19    Sud    EOvul click qui per scelta board
  Q 9 7 6 4
  J 5 3 2
  10 6 5
  10
  K 3 2
  K 9
  Q 8 2
  Q J 9 7 5
  J 8
  Q 10 7 6 4
  9
  A K 6 4 2
  A 10 5
  A 8
  A K J 7 4 3
  8 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
3 - 3 -
- 3 - 3
3 - 3 -
- 4 - 4
par n/s:4x-1 (100)
board  19, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  90 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 4.00 66.67 2.00 33.33
3 -130  1 2.00 33.33 4.00 66.67
4 -150  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  ABISSO EM - ALLODI PI  PETA GR - RIBECHI GI 4 = o 6 -130 2.00 4.00 
2 3 3 2  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  INGLISA MA - VANNELLI LU 5 -2 s Q -100 4.00 2.00 
4 2 4 5  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  CERVONE DA - MUROLO RI 5 -3 s Q -150 0.00 6.00 
7 1 1 6  CRIFO' AN - LIGUORI BI  AIAZZI RO - AIAZZI ST 2 = s K 90 6.00 0.00 

board  20    Ovest    all click qui per scelta board
  A K 8 3 2
  A 5 2
  A K
  J 9 5
  Q J 7
  10 6 4 3
  Q 7 4 3
  Q 2
  10
  Q J 9 7
  8 5 2
  10 8 7 4 3
  9 6 5 4
  K 8
  J 10 9 6
  A K 6
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
6 - 6 -
2 - 2 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par n/s:6 (1430)
board  20, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1430 1 6.00 100.00 0.00 0.00
2  680 2 3.00 50.00 3.00 50.00
3  630 1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  ABISSO EM - ALLODI PI  PETA GR - RIBECHI GI 4 +2 n Q 680 3.00 3.00 
2 3 3 2  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  INGLISA MA - VANNELLI LU 6 = n 8 1430 6.00 0.00 
4 2 4 5  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  CERVONE DA - MUROLO RI 4 NT = n Q 630 0.00 6.00 
7 1 1 6  CRIFO' AN - LIGUORI BI  AIAZZI RO - AIAZZI ST 4 +2 n Q 680 3.00 3.00 

board  21    Nord    NSvul click qui per scelta board
  Q 8 2
  4
  A 5 4 2
  A Q 10 9 3
  A J 6 3
  A 10 5
  Q 9 6 3
  7 2
  9 7
  Q 9 3 2
  J 10
  K J 8 6 4
  K 10 5 4
  K J 8 7 6
  K 8 7
  5
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
2 - 2 -
1 - 1 -
2 - 2 -
1 - 1 -
par e/o:2SAx-1 (100)
board  21, Match Points
 4 dati ( + 0 artif )
 top = 6
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -200  3 4.00 66.67 2.00 33.33
2 -300  1 0.00 0.00 6.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  ABISSO EM - ALLODI PI  PETA GR - RIBECHI GI 2 x -1 s 7 -200 4.00 2.00 
2 3 3 2  FIORI LO - LATTUNEDDU VI  INGLISA MA - VANNELLI LU 3 NT -3 n 9 -300 0.00 6.00 
4 2 4 5  FICHERA PA - OCCHIOLINI MA  CERVONE DA - MUROLO RI 2 -2 s 7 -200 4.00 2.00 
7 1 1 6  CRIFO' AN - LIGUORI BI  AIAZZI RO - AIAZZI ST 3 NT -2 n 2 -200 4.00 2.00